ОФИС ГАРД ЕООД

Oт 11.10.2023г. офисът на ГАРД ЕООД се премести на нов адрес: гр.София, жк. Люлин 6, бул.“Панчо Владигеров“21, ет.4, офис 14 „Бизнес център Люлин 6“