Фирма „Гард“ ЕООД

За нас

"ГАРД" ЕООД

Агенция за сигурност и охрана ГАРД ЕООД притежава национален лиценз № 685/ 2005г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна и лиценз  3/02-596/ 2021г. за извършване на сигнално-охранителна дейност. АСО ГАРД ЕООД осъществява охрана на имуществото на физически или юридически лица и охрана на ценни пратки и товари. Фирмата разполага с отлично подготвени служители, притежаващи солиден опит и умения, придобити от службата им в органите на МВР, БА и други охранителни структури, отличаващи се с лоялност и морално-волеви качества, способни да изпълняват стриктно и професионално поставените им задачи, поетите охранителни и други задължения и отговорности.

0
Доволни клиента
0
Завършени проекта
0
Години опит
0
Професионалиста

Ние предлагаме

Фирма „Гард“ ЕООД извършва  дейност по охрана на обекти от противоправни посегателства, съгласно Закона за частната охранителна дейност.

Физическа
охрана

Техническа охрана

Ние предлагаме

Фирма „Гард“ ЕООД извършва  дейност по охрана на обекти от противоправни посегателства, съгласно Закона за частната охранителна дейност.

01

Предлагаме

Зачитане на правата, свободите и достойнствата на гражданите.

02

Помагаме си

Взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи /МВР/ и най-вече с органите на Националната полиция в борбата срещу престъпността, опазване на обществения ред и имуществото на физически или юридически лица.

03

Работим

Осъществяване на превантивна дейност въз основа на анализ на причините и условията, способстващи извършването на правонарушения в охраняваните обекти.