Изграждане системи за сигурност

Системите за сигурност са комбинация от средства и методи за защита срещу неразрешено проникване, за поддържане на безопасното състояние на обект, предотвратяване, откриване и премахване на заплахи за живота и здравето ви. Те защитават и предпазват неприкосновеността на вашата собственост, имущество, лична информация и база данни. Системите за сигурност трябва да включват всички аспекти на защитата-технически, организационни, правни, материална и интелектуална собственост и т.н  В същото време важна характеристика на общата система за сигурност е комбинацията от всички методи и средства за защита под общ контрол, за да се гарантирамаксимална ефективност.
Те включват:

Ние предлагаме

Фирма „Гард“ ЕООД извършва  дейност по охрана на обекти от противоправни посегателства, съгласно Закона за частната охранителна дейност.

01

Предлагаме

Зачитане на правата, свободите и достойнствата на гражданите.

02

Помагаме си

Взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи /МВР/ и най-вече с органите на Националната полиция в борбата срещу престъпността, опазване на обществения ред и имуществото на физически или юридически лица.

03

Работим

Осъществяване на превантивна дейност въз основа на анализ на причините и условията, способстващи извършването на правонарушения в охраняваните обекти.