Нов обект ДЕВИН ЕАД

От 01.04.2023г. фирма “ГАРД” ЕООД пое под охрана завод за минерална вода “ДЕВИН” ЕАД,             гр. Девин. Сигурността се осъществява чрез физичека охрана и видеонаблюдение.                        Една от важните стратегически цели на компанията ни е създаване на добри партньорски отношения с големи корпоративни клиенти. Поредното доказателство за правилната посока на развитието на фирмената политика е доверието, което “Девин” ЕАД ни гласува,                                      С поемането под охрана на новия обект бяха разкрити 22 работни места за служители на “ГАРД”ЕООД. Надяваме се на дълга и ползотворна съвместна работа.