НОВ ОБЕКТ “СИНТЕЗИЯ”ООД

От 01.05.2022год. “ГАРД” ЕООД започна да предоставя физическа и техническа охрана на обект “Синтезия” ООД, село Кривина, обл. София. Надяваме се, на дългосрочни съвместни взаимоотношения!