Охранителна дейност.

Фирма „Гард“ ЕООД извършва  дейност по охрана на обекти от противоправни посегателства, съгласно Закона за частната охранителна дейност.

Физическа охрана на имущество

Охраната на имущество е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства.Тази дейност може да включва и осигуряването на пропускателен режим в обектите.
За да осигурим най-високата степен на защита на имуществото на нашите клиенти, нашата компания залага на развиването качествата на своя екип професионалисти, на прилагането на най-практичните методи в сферата на сигурността, както и на прилагането на най-новите тенденции при технологиите. В предлагането и осъществяването на дейността по охрана на имущесство ние се стремим към:

  • Висока степен на подготовка и професионална квалификация на служителите, които осъществяват дейността по охрана;
  • Постоянно усъвършенстване и прилагане на иновационни технологични решения в помощ на физическата охрана;
  • Гаранция за предоставянето на точно исканата от клиента услуга;
  • Професионален анализ и оценка на риска на охраняваните обекти;
  • Имуществена отговорност и финансово обезпечение на охраняваното имущество;
  • Обучения на служители на нашите клиенти в спецификата на охранителната дейност.

 Този изцяло нов подход предоставя на клиентите на “Гард“ ЕООД висококачествени и надеждни услуги, а компанията се налага като предпочитан партньор в сектора на охранителни услуги.