За нас

Агенция за сигурност и охрана ГАРД ЕООД притежава национален лиценз № 685/ 2005г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. АСО ГАРД ЕООД осъществява охрана на имуществото на физически или юридически лица и охрана на ценни пратки и товари. Фирмата разполага с отлично подготвени служители, притежаващи солиден опит и умения, придобити от службата им в органите на МВР, БА и други охранителни структури, отличаващи се с лоялност и морално-волеви качества, способни да изпълняват стриктно и професионално поставените им задачи, поетите охранителни и други задължения и отговорности. Дейността на Агенция за сигурност и охрана Гард се осъществява при спазването на следните основни принципи:

 

  • Зачитане на правата, свободите и достойнствата на гражданите.
  • Взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи /МВР/ и най-вече с органите на Националната полиция в борбата срещу престъпността, опазване на обществения ред и имуществото на физически или юридически лица.
  • Осъществяване на превантивна дейност въз основа на анализ на причините и условията, способстващи извършването на правонарушения в охраняваните обекти.